Naše historie

Location

Začali jsme se věnovat včelaření

Gallery Image

Včelaříme od roku 1992 , kdy jsme začali se čtyřmi včelstvy a na kterých jsme se naučili vše co včelaření obnáší.

1992
Location

Rozšířili jsme počet našeho včelstva

Od roku 1998 do 2008 jsme obhospodařovali deset včelstev.

1998
Location

Mezi roky 2008 a 2010 jsme se s radostí starali již o 25 včelstev

2010
Location

Začali jsme se naplno věnovat chovu včel

Abychom uspokojili poptávku po našem medu, rozšířili jsme rozšířili počet našich včelstev na krásných 45.

2011
Location

Zmodernizovali jsme naše vybavení

V roce 2012 jsme pořídili dalších 45 nových úlů a všechny včelky přestěhovali do zcela nových domečků a veškeré staré úly jsme zničili a spálili.

2012
Location

Zdvojnásobili jsme naše hospodářství

V roce 2013 jsme se starali už o 90 včelstev

2013
Location

Stále se rozrůstáme

Každoročně rozšíříme o pár nových úlů a v současnosti se staráme o cca 160 včelstev

Současnost